sasaas

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H L E Z K E E V I T A J A U H
H L A P S E H O I D J A W G U
O H V I T S E R L Z M G K I X
A E L E K T R I K U A W I I A
E L E K T R I K Y E A H E D J
N O J E C M D D V B L Y K L R
Ä D S W P L K K F T E L P E A
I Z O A T U L E T Õ R J U J A
T A R H E O L O O G Q O A I A
L J U U K S U R A Y V W B H I
E P O L I T S E I N I K V E A
J K A C A B M X R Y M U Q O M
A A I N E Õ P E T A J A J S J
B T N K I R U R G U B K J G M
A D V O K A A T E V Y A I P A
tuletõrjuja elektrik juuksur näitleja advokaat
aineõpetaja arheoloog lapsehoidja elektrik keevitaja
ohvitser politseinik kirurg giid maaler