Hrana sa smanjenim udjelom soli

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D O I M N V F P M D G K W N O I T V Z H
J G A Z R J V A A B J Z P L A H O E Z J
M U D U B F F F S W G W B K X R U K M H
P D O R D L G V L U Y N Q R Z J A B U P
A X G U E K N X I M H W P U O V V N D C
P V A K X P A F N D M I L F M K M N Č K
R C J U Y M K A O V W S P F U A U E C A
I E C K T P Z N V D F N J G H I Y L T N
K G K H B Y W I O X D C N A N O T U A S
A O X T C T M D - A Y G B P B U Y L F J
V R D I S Z A E U O H I A I L U M F G I
O A P I W W J V L F D G N L U X K L V J
K P P D A R F O J S T C A E K R H A S E
A Š P I N A T G E M G R N T N K I A O R
D M T F S B R O L Z R K A I V X V Ž W I
O O T A J G R J Q I N H W N D T A T A B
R Z V Z F D P V Z O S W N A F V V I J M
N I S K O M A S N O - M L I J E K O A U
B L I M U N M A H U N E C N U C R R J Đ
H Q S W R P G N T W Z O B F N C M J A F
jabuka naranča banana špinat mrkva
brokula jaja piletina govedina niskomasno-mlijeko
limun luk đumbir paprika riža
zob šparoge avokado jagoda kukuruz
mahune maslinovo-ulje