Õhk

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D W R A U D K U L L H G T A W G H A P J
S H Z S S E D J C L K N Z A A Z M L Z L
W E L O A E W M O G U B N R J Q I Ä W E
A L E O A X W R J Y N A U I E T T M Z F
E O C K G Q P L T F K A A L L P R M U L
N P A Ü E K D D E M E O H G M E A A I E
I I B L P Õ I Y R E B E I X L Q S S B N
M I A G P H W U V A V N K Q O N V T P D
U R S P A U N H A P N I K S T A A I U O
S I U Õ H R E L R J D M K E L H T K T R
I T S L I Õ N L O T P A U E U K I R U A
A A Ä E S H I Ü H N W G L T U H H W K V
P J Ä M Ü K M F E L U N D N T I A O T U
S A P I S J E O V E A I N Ü I I N J O I
U F M N W Q N R I B K H O S S R E G L V
J G H E F H U O N B T O K O E T D Q M E
O A O Q E V G L T Y K F K T V L X T L R
O V N U U R A K B L E Y H O O X L U E I
S I K J V S L R A T M O S F Ä Ä R U J I
P Ä I K E S E E N E R G I A D S O L A H
süsihappegaas hapnik lämmastik fotosüntees lagunemine
põlemine hingamine veeaur atmosfäär õhurõhk
tuul tuultolmleja putuktolmleja lendorav piiritaja
nahkhiir pääsusaba rasvatihane kuldnokk soojuspaisumine
päikeseenergia vesi glükoos klorofüll raudkull
hiireviu nurmkana leevike rohevint