Kirjanduse mõisted

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F M K O M Ö Ö D I A M H F I B D K F U W
F V F B E U L J B N E M I G T T J R T J
L W E F L E A H K V E O Y B U E Z L O F
M E X V Q T P L U W D H M L O E F Z P I
D I A L O O G I L P I M A Z I M T M R P
A R L S L P R F K T A C V F L A Q S O R
U Y T H A A M O M A E P D G V A Q I B E
N C B D L F I U Y R N K P A Z R R N L A
M G Q R A H O X I B H Z S Y B E Q R E L
Ü T V B J G B R R N L V C T M S Z E E I
Ü B G N M Q J N I L A O T P W Ü P D M S
T R E F E R A A T S R S A O I M W O H M
T I K A X N U U C Y M O J D U E Y M D T
H U N T C Q F Z R T S T M U O E H T C L
V M G G Z F Z R N C Y X R A T J M S X I
M Ü T O L O O G I A M W C W A T E O V B
X E R E R F N G D B U H Z C S N H P U P
S T S K E R D G N B X J W H R D B Z L M
E U Q Y A L E N Q P C Z S U D R P W X V
S O H G D V J W K F Y V H O G G R H D G
aforism dialoog referaat eepika alltekst
realism komöödia mütoloogia probleem resümee
romaan teema muinasjutt meedia müüt
postmodernism