čuvanje i upravljanje vrijednostima

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I Z B I V A N J E K O R I S N I K R I G
D R A G O C I J E N O S T I K L J U C P
O T X S C O A B Z C P N Y P A W T N H U
K S R S X Q Q F A U R E A R B Q S L B N
U O G O E T R I P J E I C I O E O F R O
M N Q L X U J L A L D F I S S M N U H M
E R G L I V B A L K M M Z T O L R E G O
N O S P O R E T J I E E I U A T U O D C
T V A N T Q K E I N T H J P K Z G D I N
I O H Q O C C L V V I A N W C Z I L S Y
M G A W J J I I E R O N K H I C S A K U
J D U A Z P T S T E H I A Z Z R A G R S
B O Y T D Q A T V Z V C N K I E P A E N
A I Q L O B M I A E N K D O F A O N C A
N U J S F V Z C R R D I E S V D P J I K
K G K A C Y I K I J S M T J G A X E J N
A O Y V T Z M E X E U K S X X N C M A A
T V O S T W U X B W X U G I Z K B T Z D
G O E K C H N G I Y T C I D R A Z Y L A
W R I P O S I G U R A N J E U N S E F I
sef dragocijenosti korisnik banka mehanickim
kljuc odgovornost osiguranje punomoc spor
naknada odlaganje izbivanje naknada novac
zapaljivetvari predmeti diskrecija sigurnost numizmaticke
filatelisticke rezervnikljuc stednaknjizica dokumenti zapaljivetvari
fizickaosoba ugovor pristup