Civilizacije prvih pisama

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A B I J E W F P I R A M I D E K
J W D A R I K F X O V T T O E W
K F D V W F A R A O N E A H J C
K F Z Q P P F I S R T C R S I Q
K O L O N I J E R D V A U U M Y
A L F A B E T Y G W P G G G U E
C A V K L I N A S T O P I S M O
S A T R A P I J E X V V Z I G E
K A S T E M O N O T E I Z A M S
B A L Z A M I R A N J E L C D Y
zigurat klinastopismo kolonije alfabet satrapije
kaste balzamiranje mumije faraon piramide
monoteizam darik