prispodobe

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F P C V Z P N H V P E T R Q D R A S G G
Z B L A G O T K E I D P R I Č A S M G R
S U N Y W G A X L E V B F K Y L V O U L
D J N W H M L O X B A U G R U C J K R D
D N M G J C E V H N A L S L Y A E V C S
C S H A K H N P Y A X V O E C N T A N W
W Z J Y N G T A Y F V I N O Y E I P Q O
O V A S A C I X R D B H I W U X L O O F
B I V S D A R A S I P N I S B N J Y Q A
U N L B U R B L P V Z X F A R E K V O R
Z O V U J I V S A M A R I T A N A C E I
U G B D H N M U D R E U Q C Z H Z L A Z
T R F N J I W U L M R B Y Y G S L U G E
N A L I Y K O T A C Z N V W A L R S O J
O D H D Q W T L S X S S O V C A W X R K
V A D J E V I C E Y T O C H E W H B M B
O R L Q V S I N A P O U K A U X G Y R V
S I K M T A F O P R I S P O D O B A O K
B H D O B R I G Y B R D X G Q G I S I N
Q B S P I C L P X U V P U P X M F H W U
BLAGO BUDNI SLUGE SMOKVA TALENTI
FARIZEJ PRIČA CARINIK RASIPNI SIN
DOBRI OTAC OVCA DVA SINA
NOVO VINO VINOGRADARI MUDRE DJEVICE
POUKA SVJETILJKA PRISPODOBA SAMARITANAC