MNUFC vs SLC

Edit Answers
KXQZXDETLMYAYDYPYLYRIOTDAHENCJBZFJQKSEBI VWGOAVLOHVCNDYLCIHPWETMYRMVKWQVNVECRQEPV OBGMCSSJUXJUCATYSWWFMEUSDXIDXZEELNJBZSSV INXQVTTHJDYRVMNTRNECQVMPIROYPZAFDIHRDPLI VSIBRXQVUHZUFSFTNEGSDCIJKZDPJZQMMJLBKPEQ KVNATMIRZGBQKNIPTQYNMOZDRNLBZHDNXVEONRBC GPKDSKSFHGXMMVPWSPLDJSWYUFGCKXKHGALSKTRM MOYDRLZORSSOVSCATUHJXXTABKLNQQIOXFZLTISB QGZDSILXIAZHJCYOTYFJTFBLKUZPIAKKIQLRVLDW VDNUYTOAZYHUUNQOCSNPXCPMOSVDHKQEMIZLCRII VLABUHWYPTQSACXXZLRUCUXNRUQEQIKCYKWFFSGQ QPIFKRLSEYAYLCSSUALKJDHVYKISUGBUVCKSSZVL UCLNTRNFVWYYUYFDNXYZVNWEQOISKUHEPDVOERMG UELJREHXJKMTDKKLKMNGBWASHJSFBLXYEMQIAJZL BEAEERYOPKHTIZVVIOSGXJSUMVRNHLLNCLCGYIUM XNTXMLXKQRAOMKEIQNNCITNRSPCLMYUGCMOSCVSU RDWHWOFFWJJNROQNCHNORXOYYOYFHQKEYEWLPABL RTPGGBDFWPCCIHWDKVCGWQHIURKRVIGESBJCZECV ITOHDWFZDGLZTZIUKEIPOBDIZGHVPTDSOYHIRFDM CPZCBEJKSWTLYLCXDRRKVVAYHQRXYOCARDINALSH CXERCRVNSBKQYHXGKXYHCIJYBSKEEMMZIOKUJAJG BURAFCDXOMTBFGSQGMJWOMKFCRXTGPYJJLXMEJJD ZUZYEKCKWAFPDINCXJGWLCLILJTMSERDIIITPQSE VOHALMTWJXNLPDSKORFUOUWKNVPUSIXRFSCTODEP DKZWJGWOFLVVDAGIEUBRNPLJNGEGPLOVSXERQCIS TFFEVHUSJTKMLSQGSQNYACQEHRSUPTQONOKARTAZ AHETORRCHNJKLQUCTXBQQUYEVJZFHAUISDAOJZBB HTLAIWRGBJWNQSHLSBJILZPLVJZUPRQVRYIVGIHQ GMLGZWBRCYEJOXMQMWIZDYRXQLQVIUDGCOQSNMKF OVSNNXWGSMZPMERZXKNIXRHEYEIFURTWAXTHEVOD ZGTLVLPAQRNSAEZZERTHKBPZLLRXOMPJMLBNBETV CDAKGJHBTKOTDCHJHPVDMZGZRBTPLABPZOFMDDRY UKGDQONIFFUBPYFYHKRCVMZKTOXLXQHTYQFTOTEK LPDNEZZFGTDNWGDDXEUDJTBBXRMUHGGOATMTXPTN
1.
burki
2.
klauss
3.
gatewayarch
4.
missouri
5.
cardinals
6.
stlouisblues
7.
ostrak
8.
nsc
9.
pk
10.
vikings
11.
allianz
12.
pukki
13.
gregus
14.
tajouri