Tolerancija

Edit Answers
GIAQRMWXNXTKBVTGDYVE LTAJUALLGVGKNOABJMWB AEGHSNFYPKOSJJJDJXTX TJSFPQAHYBVHNEIQTUMY ONYRLRAJCITGJJCBLHTA RAEMHTROQKSIHNNOPOVE BVNYQNBOUCRGCAAXLXBK OEKAPGRGOWAIFVRRUAYA DMRQYRCEZJGACOEWDTCA PUKLRRIWTNUNPTLFCWVI PZKVUEYHNKRJESOHDEKU JARFAREBVLDZHOTIJVQI GRDEYQPJYAFYSPYQADOD OLWAZNYYPNTMUALZSIQO FLSQBRMNWJIAHVXWVZGK OIPONASANJESNDLFYALY UHAJJGSRRGTPSJTQOJCP BJDTXZYIPBLPLWEAPAUB LEWDPONZGTIKFYJJZWCQ XNFKVWWYWJRRZEOMLLRD
1.
postovanje
2.
drugarstvo
3.
razumevanje
4.
tolerancija
5.
prihvatanje
6.
ponasanje
7.
dobrota