Avangardna osoba

Edit Answers
CUAZNDGODOFTHUNDERZJ VBDAUWDKDGUČOJIJKGZV KAYKXFGMEAIAGKKKJUPI MDDIFYRFUTKVQWNREDHY CYRRKFFICYIEYRZORVMU HPQEQAMQEWNJKAXKSIFG ATSMJZDMODEPYQABOMAL IJHATZOUTQBCJYREAJCR MNBERLQFFEZPJOBNCMSY WADTDKCBPSAJLBRDEOPP IQPXLEPLJYLOOYGKFGIE TBRYKJMMWNGSIAFIRPST ZWRLMSHOOZJUTLQSEAAE YCYHEXMYNLLXNPRSHATR IZRAELSKOPORIJEKLOEC QZYRFUTXAQQZAYVQEHLR EWAWPWKHBVFKNHLEYLJI VRNXRXGADRSKMRQNOXQS LIUETBASGITARACNXAZS MCTAACVLMPAULSTANLEY
1.
rokbendkiss
2.
chaimwitz
3.
amerika
4.
izraelskoporijeklo
5.
glazbenik
6.
pjevač
7.
spisatelj
8.
playboy
9.
thedemon
10.
basgitara
11.
paulstanley
12.
acefrehley
13.
petercriss
14.
godofthunder
15.
deuce