Jaanus Vaiksoo "Lumemöll"

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y F Y I M U Q G A N G H L N Y W M H M H
O E J T F C Z X Q P E L Z I D P L D P N
H T A G R F S K R R L H D O J I N T L K
T E A A Q B Q L M S Z Z P F K I I M Z E
L P B K K I I B N Z X C L T Y S R O X R
I M Ä R G U A N N E H J E R R O I E L G
K N N X P F P G V E V T Y K S N L E U S
R O T V O H M F H R O B S E V I K L M T
A M X C P S F L U M E S Õ D A K I Q E J
Y U D E A C L E Q S Z F N E W A S D M Z
X W L W Q E O H C I T S M T P R A L Ö U
F V A A T E P I L T T E M G J I A A L J
J J J Y K O B Y S O U W V H E A L V L T
H M H S A N N O W J Z S G W G I K E A T
K C D Y I C I W R X F N C V G V M N L N
G E D V B U P T V X W T W P A O U R S K
J C D J A H E S I M E N E L U M I A A W
L D S C U G M P X A D K V C C H V K H A
Z X V G Z I T B G N F X P M J C K N T V
O O H T L I K T F C M W H K G N L F K Q
LUMEMÖLL ESIMENELUMI LUMESÕDA KARNEVAL KLAASIKLIRIN
OHTLIK MÄRGUANNE VAATEPILT PIISONIKARI OHTLIK