Omadussõnad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A U C V X A A R M A S Y
U Q T Ö Ö K A S J N H G
S N K I L A R B Õ S U F
K A K G A V B W K S G M
X E B U O T U L W P G E
E R A A B I V A L M I S
B A S J N P X L H L J W
E T E W K R I V M B K A
K A L F W G T K M L L N
H V L C L R W X R K H E
A U S I N V S U L I J K
L K I L T H A T A E H J
abivalmis lahke sõbralik aus töökas
ilus kena armas heatahtlik usin
virk naeratav