OBOLJENJA NERVNOG SISTEMA

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S C M K V E F D G Q Y C B E S N I L O O
E P I L E P S I J A F W Y F S B D H V J
D L T L N I T S Y T Q L Y K Q O G T L P
C X F Z E M O Ž D A N I U D A R K P E Q
Q T S E L O B A V O N O S N I K R A P S
L Y G R C I V B R L M W G E D I B N I X
A L C H C H A J M E R O V A B O L E S T
G C B D P A Z I L A R A P A J I Č E D E
Q M U L T I P L A S K L E R O Z A K K F
P F B H X P P Y Q V X K W G F E B V V I
alchchajmerovabolest besnilo dečijaparaliza epilepsija moždaniudar
multiplaskleroza parkinsonovabolest