TÖÖ

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S A D U L S E P P Q E S Z X C U A A L E
J A H N E S O B H O O L D A J A I C R L
R J C K T P U X X P O H R A T C O E Q E
Ö I V P C P S E C P K O W R A U P N Y K
Ö R U P X E K Õ E E V N Õ O U Z W I A T
S E K A P S A O D S P T M T D A O L J R
S E O G I U N Y R U E Y B K Y F P Ö A I
A N R A Õ U R K O I R B L E W T E Ö T K
M O S R P P K I O F S O E R N U R T I P
S T T K I X A S W J M T J I U F A I L D
I E N F P P J I H Z B R A D M G A S O H
R B A W O R A I B U S S I J U H T Ä O T
E A P Y I D T G N Q A T M U A B O K K A
T J Ü E S S I U I V I M A A L E R U T A
S A H Q S L H T K R A A N A J U H T F M
I T K T E G E V U S J U H E N D A J A O
E E I S E K R E T Ä R K A P T E N T K L
M P J K R E O D P A L K I R U R G S I P
S Õ A B P M C Y M Ü Ü J A W U F E R Y I
O G N L I H E K I N G S E P P C F A P D
BUSSIJUHT ARST KORISTAJA KORSTNAPÜHKIJA PAGAR
DIPLOMAAT KÄSITÖÖLINE MEISTER ÕPIPOISS TEGEVUSJUHENDAJA
KOOLITAJA ÕPETAJA EHITAJA MAALER PUUSEPP
BETONEERIJA MÜÜJA TUGIISIK ÕMBLEJA MAALER
ELEKTRIK KRAANAJUHT SEKRETÄR HOOLDAJA MASSÖÖR
DIREKTOR KAPTEN SÕDUR PALK KIRURG
KINGSEPP SADULSEPP SEPP OPERAATOR