Sünnipäev

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P G J Q O M M B E O I U W X K W W W K K
S Q T T F O C K S E S D B L E B I O N X
U C G O L Z T N K L X J J F R B D U U D
Y Q K Q S V K O D Q W E T N R N I J O D
K O O J F E D H X A R M A S F A P A I Õ
P K F R S J V E X K C Z L D S B E V T N
M H Z B O E W T A L X N S Y I Q H I C N
R Z N T U B H Z R F B O B K Z R C T G E
M Q V F C S K E W T V J E D V R Z O C D
R O Y U G K A M D N S D W O K P T J R D
J H S J J A Y C Y Q G R K H S W C D J U
J C P L D V S F N Z F H K H O P V I T V
Z M F A S E Y O B X Y U J A F Q C U V V
I F F P U Ä Q S M N H R L J I Y D T X Y
F J W S D P S G Z L A X U E A A K H N C
A K F W A I L K E V H J I R E S V L G A
O N A P O N E N A S U X S O X D Y Y M V
Y C W O S N L L P A X S R T O A D Y M F
H M I N O Ü X J L V D L Q Q O Z H E B F
Q U M V S S W J A A R D E J A H T H Z H
palju õnne sünnipäevaks armas sofia
aardejaht on tore