Aatomituum

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J M S K S H W I A U Q F F A J I G J D E
P I T M W M P T U J U N P T P T C O L H
E B A G L I H T A I N E F D R V Z E O Q
L E A X D N H T H W X S H C E A K T D O
E N T K F E V P X H G A P S W T A V U V
K O O C N G W S Q M O A I I R N R T R D
T R M X N H Y X Z G S N X O B L V R O L
R T I D M A V X C F I O N P J F C D R M
O U T O K P G M L K Z S Ü S I N I K K N
N E U E E N E L E K T R O N K A T E I L
C N U R E I M C M L R T X L M S E S T I
J Q M X M K F B X G Z U M B E U C G S I
Z E F P I K L Q C Z A O N Z P M T D A T
A R R Q L Q P C I X L T L P N O G F M A
J I F Q I Z Y X J E X N F H O E C N M I
X I N Z N Q B Q K N N E G X T U B Y Ä N
W Z S E E B L U Q T N M Q M O K T P L E
G K G X U S L C Z G H E C B O V E T D H
Q G J Q L Q I C S U T L R J R P Z J C R
N W O Z P C E G D H Q E T C P Q I O R T
aatom elektron elektronkate hapnik vesinik
süsinik lämmastik prooton elektron aine
molekul keemiline element lihtaine liitaine
neutron aatomituum