Keeni Põhikooli õpetajad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H B I F L D J N B Y O W L R L V P Z T T
L B V D M A C S Y K K Y W Z L Q Q X T Z
M Q E G D N M V G N A A N G L L A S W P
U H L Z M I Y E V U C L L V K O R A H H
D S U X F T S T J W N Z M N T A L K T Q
K P S E H S K L B X R N J E Y X I A K F
K C C U F I L A A U T Z A A R G H I A I
F E D R Z R E N A U J D U R A H M J D V
E U X L C K N A B R Y I D Y E N G A R C
T Z Y P T D E R D W P M R B I H A X I T
K D E Q U U R O K U G I O P U E E U L F
B G Z M K W M A E O F I L N T H N Q Z O
O I I V K W N Y R B L V P V S R N S D N
S F Z Z D A I E S T Z X N Y E B A Z P C
E U D R M A D H T V Q A N T S A E X W B
K L Q E A J P R I L B K K F L N I R U K
X X Z I I R L F I T I I N A I I A A D M
M T M E R A Y A Q G G A Z Y U R M A S P
O S Y H E A K V U I I E C T G A N M A R
A U N H D M A G Z I D K D N T M S Q W S
Kadri Kersti Kai Maarja Pilve
Heya Tiina Svetlana Ants Maire
Kristina Gunnar Sulev Ene Kaija
Kadri Marina Maie Jaana Kalmer