Kabiasaan Kampung Adat Sunda

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A T M U O G I V E E U Q E A A
G A Y L C A X L F C H L D O P
L O R V S E R E N T A U N P C
U D V I R T V T T Y D Q H P R
P A R E B U T S E E N G N H I
X A X X Z W K P H U M H J N J
T E Q Z C L Y R K H K O J F H
E G P F G A M L N S E V H I T
T Z A P N O M M L C N R X P L
V R O T P E C V U V O R A M N
H A J A T S A S I H S O N G I
N G A H U M A H U E A R A Y G
S C M W K A H J S B A T T C I
I E C P K Z E N G Y K Z M Q D
H I M B L M F G M C W C B J T
Hajatsasih serentaun parebutseeng ngahuma