život u vodi i prijelaz na kopno

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I Z V A N S T A N I Č N A J P P J D U U
G J G X D X F L G G D A J V N O G T I F
R W B Z A A F R M W G C E I Y P O A A V
O Y O N E Q P V A Z Q T V C N J V A B H
J X O U I P E P Z E T T U Š E I U C I K
V G C Q K G D C O S A R J O G N R I L D
H E X O D Y I G V A F M S N Z Y F N J J
F S U K B I F G I L C E N O O W G Ž K R
X C U H F D I Q K Q H E X K S E I E E L
A X S C E J L A N Z R F M N K O W J X O
Z L F A E R N A Q H Z X V A E G K L S W
B I L J N A S T A N I C A L L I N A K L
J K X V E I G R C G R E F Č E Y S R O E
D W X T N D T O Y W Q P V I T P L K V T
G C C U W F I E J J O Q O F D L F J L K
C X C J V N H O M B A P X W L L H B O F
T B R N L P B J U O H E X L E B L H V S
H P L Z F R V V O D O Z E M C I G E T W
X C A P R V U T U G F T O V X Y T Q V Q
L D M O C R H I O P Z K A N J Q B G F L
volvoks biljnastanica izvanstanična biljke člankonošci
egzoskelet kralježnica vodozemci gmazovi