Čovjek i ćuk

Share

Instructions | Edit | Answer Key

W X R J B H G J W Q K V C V V Y O J V C
Y P N V V C H X P J F N D K W M B S T Y
S E I X X T V X N G M R C N F H M U Z U
Y J W O U B Y H H O A G H V J R Z B J Z
A D S R C Z F S S J E N L A I M Q K X W
P T J T W F L O P O Č Z Q H O J D P U A
O C G A E U P B H Y M J B T H S E I H P
L Z V K V S M A I H A U Č A U T Ć Ć V Z
Q W R F X H O R L Z S O G G K A U J E Q
S L E W H L L W M A K P P S N U P V Z R
V C Ć B N N A B K O Č R N R W Z X Ć A R
P W A D M U H S L V O I J W B P K E S D
R O I C D P F A B L A F N P U Y B L M S
P H K U D E D G J F B S U K B X B A E R
I U C B M A R E Č I S T O Č A Y W V Ć E
V G A J U I Ć J W L M I F X E P K Z E Ć
T R S M J E M Y Č I Z M A I L N W Q Q A
H O O E Č U P A V O C Z J S L H I S Q G
I M Č P O P P X C Y X A Q J D X Y K B P
I H W G Z Y L N A A B J B J J A S G T N
čokolada čizma vreća čupavo riječ
ćelav ćup palačinka cvijeće proljeće
smeće lopoč sreća čisto učenik