Plahvatsuoht

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H H Q Y K A H U R W Y M
Ä A U T A C S C D S D R
I J I T N G S N O U N K
R I A Y R S W B O T W G
E R E E B M D Z Y A O P
K E W T S I T U P V N S
E E B W H C A V A H H N
S N X M J T A K D A P I
K I H O J K N S R L O I
U M F B F Z A R U P M M
S E P S Z C R Ü N X M V
X D Y I R X G M E B W A
mürsk miin granaat häirekeskus pomm
padrun plahvatus demineerija kahur