Wawanohan jeung Wawacan

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I Z W H W A N A D N A R A M S A G S F U
L E Q X P Z E Z P P N L O Q J A B X Q B
J U H O G T Y U Y G P I L M M G F I H I
J K S M E G P Z V H K U B B E J M L A Q
C I Y B W U D Q X Y B J U K D V A Q U P
I N V R H N E J F L Z H Q N I L R R Q B
I A F I Q C V K D L C V A Z U T I P S S
H N Q S L A U E R I L I F G S H A S M J
V T G A Y R Y A J J L P G N I G H Y R I
L I T R B I C F P I J N J K N S H E L I
K W Q A E T Z O Y M A V K S O P F N P Q
S A M N S A D D F D H Q B T M I I Y K Y
D I E G A C B D G D N B W R J G D W K D
K Z F P L Y C N E D E A B F X G Z L S N
Q T M I B E A A E A P X C L S D X U Q D
W S Q R U D L E L P I V E A L L Q U M O
A C E A H Q K Y N X V M S C W E Y A W U
F X O K U B F N O G É P B J B A S Y L J
M V I G N J P U F Y L X B Z H J W F B H
R T M T A I K B Z B R Q R L R D Y G N Q
wawacan pupuh narasi carita buhun
pégon dangdanggula asmarandana mijil gambuh
kinanti sinom