Klasicizam

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F I L O Z O F I J A N T I K A
U W R P O E Z I J A S N O Ć A
I Z R E K E H O R P S B J D E
B Z T L Č O V J E K N N K C N
R A C I O N A L I Z A M O H I
S K L A D Q J O A I F E M Ć C
P I G U F I I V A S Z T E K A
R S H H O H G T J T A O D Z R
O A O U N M O S I I L D I I C
Z L P F T U L N D N I A J H A
A K O P A Z O I E A V T A J R
M I S L I A T D G B A S N A O
I Q C I N R I E A C R R C D V
V H J F E D M J R F P V W C D
K L A S I C I S T I Č K I V D
Racionalizam tragedija komedija basna poezija
misli sklad jasnoća razum izreke
dvorac mitologija antika jasnoća klasika
jedinstvo filozofija čovjek istina klasicistički
duh pravila Fontaine Racine metoda
vrsta proza