Internetski bonton

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I Q I G M K H L D E Q H F B S W E V E I
T E Q E P O Š T A P A Q Q Q Q G D J K R
P U J G K L G Y Q T N C S U M U F O T E
V U T N U H X Z G H A J I X F C P R O J
L C Y B A N R U G A N J E O Q B H B R E
E T D Z Y K O M Z W J R U O P V X I Y Y
T E U L L M I H V I J M M N M U U K L B
S M F I R L X V M O A N I T S I V S X H
P O K Y I X W K M R F R C T W J C N C D
K T T D H J P R A V I L A K Z T D O C Z
O I G W X A J I F A R G O T O F T F J S
P K A J I C A K I N U M O K M Q N E Z Y
F O H J C Q J N H O H N X Y S Q R L O S
S N I D A R P M L Q V U P S Q Y J E W K
Y Y S I L R V S Q P N I Y D C R A T P B
D P R A V I L O D O P B X V B V G I A B
O A P R I V A T N O A I X K D E M F K T
N B A I I Z N U X I R S X F C N S Z Q Z
A K H M V W I F L C Q R L B Z T N D E V
E Z I N P J G W W S W U G P R S B U P Y
Epošta Ruganje Telefonskibroj Emotikon Istina
Pravila Vikanje Pravilo Privatno Fotografija
Komunikacija