Poštujemo i uvažavamo tuđi rad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L W T G I Ž I N E D O V C K X P C I B W
D L S N D W B N U Z H L Q S E G H X N N
Q G N B F Q H R M Q L C O H T K L M Z I
H K I J R O O K J J N K F T P R E D S Z
B D M S K I E D E R Q L I D E J A Q T J
U T K O H U Z G T S X O H O Q T Q G K E
U X A X R Z R B N X R Q P L N E N Z D G
R V Z N T V E Y I D H U Y F V T M Y T Q
F H A Q A U S S Č T E N R E T N I Z A U
E E S W J D H X K N A Y G H G J L H J E
P L L I Q J Z U A U J G U W T O B O I N
C W O Y Y Y E Q P M A V M C K Y S B F U
O F N P A U T O R S K O D J E L O F A V
N I A V Q D M W A M E V E F Y H L A R A
D Q S K K O O H V R S L V L S L V P G C
A R L M U J S U A L S G H E W F R T O N
D N N T U Đ I R A D K Q L U Q A R A T E
H K F R B Y Y F I U P C T E Q K E Z O C
Q Q R N Y P S H V L A S N I Š T V O F I
Z O I P P F H K U A K S Y R D P H D I L
tuđirad ideja vlasništvo fotografija licenca
snimkazaslona umjetničkaprava autorskodjelo vodenižig internet