ČOVJEK I STROJ

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S B U I K K S R H X E R N O K M V W F X
H Y M R R L Z Y S E N Z O R W Z B R Y W
Q Z J K M N F L S P N D L A G U I G P Q
Y E E O U P U C S K I H M X R E O U E D
V H T P R I S T U P A Č N O S T E T J T
M N N Y V Z B L P U D H G Q D Q O O I S
Y V A H O W B V O S T S S Z N E A U C C
L S I U C B Z S D D Q Z Y E R M K D A F
G W N M B Y I U R T I O P N J X I Q M D
D Q T A B V S V A B C L K D Q V N B R U
T S E N L L C A C K A A O O M F O I O J
J F L O H F D C K T N N R Z B F R X F Q
D R I I R J S L C S Y U I E A Y T S N G
V V G D R Z F P F O Z Č S Q Y L K L I W
Q H E A N O T C Y N A A N U W G E G S E
Z Z N N W H B E H E J R I F S S L Y A N
N Z C F J O K O M Ž N P K X L X E W X N
V S I G L N K F T O D Y V T P J Y Y Q D
P L J P H I D F P L A J I B H M E V Q Q
N J A F B R T S N S R D I E W Y T U P Y
robot radnja informacije umjetnainteligencija korisnik
pristupačnost senzor složenost humanoidan računalo
elektronika