sigurno digitalno okružje

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C K V R Q Q N W S V C C Z D L
Z Y X W J B Y L V A V D K Y S
T K P R A V I L A O M B W K A
X I T O A M N H C B A A D B M
Z N B W Q J H O P X C H Z K U
X V E Ž E R M E N V A J E W U
B E E O K T X L Z U W Z R X R
C N C Y B E R B U L L Y I N G
Q D K P B F M T R W V X M V L
K E V H J S A R F I Š J B W U
V I R T U A L N I S V I J E T
G T F S O N R U G I S E N E B
Y R D Z O K Z T K Z L O K O T
L G H I T I B A R O P U O L Z
B F G X U Z B D I B B R W Y T
cyberbullying lokot ednevnik šifra javnemreže
zlouporabiti pravila nesigurno virtualnisvijet