Ups, pogreška na računalnoj opremi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P P T Z R A C I N I D E J A N Z A L U R
I Z L A Z N A J E D I N I C A B V G H R
P K M L O Q O S N F K N Q K Y M S U Q B
J I B G E B I G O T U B N Q X A O Y H A
Y G E U C G V K L F S U B N H D R J C K
T Z Z X C G S Y B X T D U B D R I M I Š
T L M C O Q R Z M G S W Y O K V S P Q R
I I E V E K F C R P V C A K S D K C G D
P H O B H V L D Z K K J H R Q M L P W O
K B R E A L L B K F B W A G E S O P H P
O X H S L K J S Z G H R J A H U P V L A
V P L N M Q J P F F A E I H R I O L A K
N A R H P Y C G D A R I R Y E C V Z H S
I B L A Q B J X T O D X E W X I L W Y M
C G Y V Č R H S B V W K T Y H N J Z F A
A L W F L U R G O H A K A B Q Č E R F R
B F G M C W N Y H U R A B T L U V W U G
Q Q M U R I U A I Z E F Q S Q V C I F O
B N G I S Y G S L K D Z E O A Z I M C R
S O R X G I L G P O C E B Q N Z K V G P
HARDWARE SOFTWARE ULAZNAJEDINICA ZVUČNICI MIŠ
RAČUNALO IZLAZNAJEDINICA SKLOPOVLJE BATERIJA KABEL
PROGRAMSKAPODRŠKA TIPKOVNICA