Računalna mreža

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U J M Y O B V S E C A U M A W G C E F X
C A M B C E Z B L G R E T V A Z U M E R
V C T T J J O E W R A E N B M C D W S D
I X Z V G O O D I U Č P S U W R Q I T L
F V P K W J X X M Q U Q Č A S I P R E J
I Q O N M F Y D O T N I A K J W P E N T
N Q D P X Q M G B S A K R Y T F J L R V
F G A H P Y X H I Z L W B N B O P E E O
O L T Z D P F M T I O X I Z P D I S T U
R M A T E B E P E F S M B F T D F S N Y
M A K X K C Q K L N S R W H X O L S I K
A B U Q L R T P W O S O B N A M R E Ž A
C O S U W O H B N U I X J A K R Q J Q J
I F T E D J A Ž E R M A N L A N U Č A R
J M S K L B B Z A Ž E R M A N L A K O L
A N A C I F A B T O H I D M D G F S G V
Z F K N I G I J O C W F U V P G G S R W
F H E F V W I J F H S H O Y B Q V M M J
G Z F S B K D G N V B M F U O K P R E W
K E T D E M W G K X V K K J K Y J P V H
INTERNET PODATAK INFORMACIJA RAČUNALNAMREŽA RAČUNALO
MOBITEL PISAČ LOKALNAMREŽA OSOBNAMREŽA WIRELESS