Uloga računalne mreže

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C B D E Y U H W V L I B S D B Q N E R F
K M R R E B N H W I I F B H J A X A J W
X V B C J V C A M C B L E K E T O T A D
T D X V X M P T Q R I E W J K T Z F L K
Y N X H I T B S Y T C R R S D N L W H G
Y A J O J Q E A F O T O G R A F I J E K
N P W D O R K P R Q J V H D U S K T P O
J Y E W G R U P N I R A Z G O V O R A H
Y M J J U L J O S A K P F Z A S N P I C
L W L V T L U S N S T G R U P J E A V Y
P V L E N A L J E P N I C E D W H W A O
R O I E D D N M Y C W R R U J N Z K M G
V U Z D W C M N B A X I V C J W F M N T
A B T I E B W H M Q T L V K U P D J M V
L Q A G V O A Ž E R M A N L A N U Č A R
J E Y K B K P A K R Z D L M G L N O C A
F N R J U B M O A J D T A W E M L H I U
R K A J A R N V Z H E F T H W W X U B P
A W F Y W U O P S I V A O J N O K F T P
M X V N D C G P W T V K Z S J J R Z G V
WhatsApp Viber videopoziv poruka naljepnice
grupnirazgovor fotografije datoteke računalnamreža poziv