Õppeained

Share

Instructions | Edit | Answer Key

G B Q Q N T F U R V H T K D N J C E K F
J I H B E M H I X C O P G J I E J K U C
X N D B F A C J Y U R B B B N Z D Q N M
U G P S M T A V E J I M K Y F G O I S I
C L L H Y E Q C L Z L H J Y O A J A T O
X I F P X M Q T W T Q T V U R U D T P B
N S U M F A F I X B H V E T M F G Z L H
Y E L I C A G N J A S J T T A U Q E Z K
U K E W L D X S R B H U V Q A G G B U J
H E E Z S I U D L Q L X F Ü T Y X W L U
Z E K D K K X A E U H N J H I Z C W Y I
H L I C G A H G L T N P E I K C C P N B
U E T S S J M L R U S M U S A L E P P P
J Q S C U N D U L K P S Z K U E D Y A S
F Q E Y D X S V X T P P G O B E B K X F
D B E Z O J H O I A U S V N W K W F T P
N Z N A O A G Y U J S J A D R E D N R U
X I T G L S N Y F M Z A M A Y N A Y C L
L C A J A L U G U N X B L N L E F I X N
J X X K B W A P G C G R Z F E V R I I R
MATEMAADIKA EESTIKEEL INGLISEKEEL VENEKEEL AJALUGU
INFORMAATIKA LOODUS ÜHISKOND KUNST