Bolnica

Share

Instructions | Edit | Answer Key

X S O B A Z A P R I P R E M U V I J Q C
I V G N D O L L A K A S B F R O V P L H
C L D B X R H T C B W R P F E D D D G P
I T E H N I Č K I J X I K S A I U P Q L
N Z I D O V I P O D Z K X P N T T A S E
S X R M K J C X D M X S K D I E K V T C
E S J V A O S U I J Y T W I M L M I A I
L G T N V R R B W W R I B N A J W L T N
O I Z O L A C I J A M L F A C O P J I L
B P B A T D D V D N F E C M I D A O Č O
I S A N C I X B M O Q T C I J J C N K B
N A N O I R J H C N R A L Č A E I S I E
T O J A N Q M X E K M S D K O L N K Q N
U N A V L Q A Z T J E L K I B A O I E E
K I Č A S E Z K R E V E T I F Ž A W G M
A C L G K S H O Q Z G G C F X A K O F E
B A B A M O N T A Ž N E R L Y J E A S R
U B O L E S N I Č K A S O B A I Č H E V
S U X B K J T E M P E R A T U R A L Q U
A L U N E P L K N Z K O H B P T R U V S
koridorski paviljonski satelitski montažne dinamički
statički suvremenebolnice tehnički ohbp trijaža
čekaonica reanimacija subakutnibolesnici izolacija gipsaonica
bolesničkasoba zidovi pod temperatura kreveti
voditeljodjela sobazapripremu čajna blagavaona