Grčki svijet

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Z A L A J D W H U O M G S H K
H I Y F Q M H S P E K O Y W O
T O F L U V S J Q V E B A I L
A R I S T O K R A C I J A Z O
F I L I P I K E H O P L I T N
T W D E M O S Q H R G E K M I
E I R C A K R O P O L A Z E Z
B V Y X G G H E L E N I Y T A
A O Z I L M O I W Q E P H R C
F P D E M O K R A C I J A O I
L E S D K M W K A Y Z H J P J
A F A L A N G A J J M T M O A
N F L U H X P I M B T V M L Z
N Y X I I G G G O T T Q V A X
Y O E T W C E K P O L I S X X
aristokracija agora demos demokracija metropola
kolonizacija polis alfabet filipike heleni
epovi akropola hoplit falanga