Vjeronauk

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I P R L P T M E X M R V Y B E R G A Z C
Z J B F W Y I J F S N P J K O K G U X V
C E D O J N E A G W N W T B B B D L I Z
U S T V B K T R S V E Ć E N I K P T G S
C M R H L M S K D I B O J X A R E J V B
N E K Q M I M E W B Z A N K Q S P S I P
U A W C Z W Z N O U C B U A H F U R I B
N W D J O S I P J A E T Q P K M P A O X
D V A B U J L P P S T T M T I S C J C W
R B G N I Z V A K H H E Y O G D I I A Z
P D X R P S P D O B S T V L T E N P V V
G Y I P O S K D K U D X O D T R T U T J
O M X H G H O U A E J W P Z H W H K I E
B L G F Y Č N C P K A R D I N A L S L R
W Z X T A W K D D I B E Y Z H A F I O O
M O W Š C W W P J T O A K E J I R B M V
I K Ć K V P W M K F C V B I E J L D X A
R E V Q G N D N G K G K C K X Y Z A W N
F T G W F U H N V G Z R I J X K V N I J
T C B J V U D D G F W C E U S U S I A E
Nadbiskup Josip crkva vjera papa
mir Bog kaptol Rim nadbiskupija
Isus Rijeka svećenik pjesme molitva
kardinal ljubav Zagreb hodočašće vjerovanje