Pripremanje bolesnika za krioterapiju

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Q M A N S S I T Z Q S X K W T T Q C J O
Q G W B G D B S O S A R Z T W S X I C A
C L L I S M L C Y W F Q L H T K S R E J
U R Q B R K A F V A Q Z B O M R A K I M
D P X M S F Q T H W W V Q J H I Z U U U
O A C H V L X D E H P L L H B O E L Z E
B B C A H O I P I R V W I D M T N A W V
A P O K K K H J T V I J C K N E M C J P
N V C V B T R X E B A J E I A R A I I R
P X M S A Q S L C Č H D A C B A N J B E
O R D V Q I H U A M E C R L U P A A L G
L Z I K O T O O J K B N C Q E I M N X L
O V A X O P Y P H B K O J A Z J Z B U E
Ž I R H M L W M G H P T O E S A H N P D
A L C E S P O R T S K E O Z L J E D E K
J X X Y H B Z F B G D R F H M E M K D O
E C Y H Z B M M T Y B B D E B N D U T Ž
Y H H M O C C M G Y J A N H K T V O A E
J Q B K N L R Z A Z Z T M L R E V N M R
B F U U W C X K S D H J O A L W G S S V
Krioterapija liječenjeledom sportskeozljede anamneza pregledkože
cirkulacija materijal udobanpoložaj