Inimeseõpetuse kordamine

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M I T T E N A K K U S H A I G U S E D V
L Ü Q D T D Z V S X C T R I V T D B I E
P N R Z X E W U D C J U D N P E R B A R
R A D G T C B S C O T R C T K H I X B E
J I Y U I M A S T I U V D E H I L Q E J
I Q C P Z T E Q J G B A Y R K S L X E O
T X P M P H U L Z A A L S N O K S Y T O
J W H M H E A S Q N K I S E D E P L J K
D A H A L K O H O L A N B T U S R I E S
I B K A Q P G P C C S E O X A K Ü I E M
N H H O U R I K A P T E E K P K G K S I
A B S A D T J G S K T O P G T O I L M N
I X O A D U N I K O T I I N E N L U A E
N A K K U S H A I G U S E D E D O S A S
S U H T L E M I N E K O H V K F L F B T
S U I T S E T A J A V I I R U S E D I A
L O O D U S K E S K K O N D Q K B G B M
J L L X B T Q B X Q H A A V E H Y U O I
Q I R L M W K P S E A K A A S L A N E N
M I T T E S U I T S E T A J A I D S F E
Kodu turvaline liiklus eakaaslane suhtlemine
internet uimasti nikotiin kohv alkohol
tubakas mittesuitsetaja suitsetaja nakkushaigused mittenakkushaigused
viirused aids diabeet apteek esmaabi
verejooks haav minestamine mürgitus koduapteek
looduskeskkond tehiskeskkond prügi