Järgmine vihje asub kohas, mida sa sõnarägastikust ei leia! Sõnad võivad olla ülevalt alla, alt üles ning diagonaalis!

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Q H B E W Q Y G E X R H V T T C W S A Q
F T A Z H A T L L D B S P R O M T T L A
M R V R O G T S N Q U E B A Y T D U J B
F V A R A H Z W F D F G A T R U T U R U
F S L Q K P D R H Y J W B Y V A K D J T
Y S M S W I F E P T T L U L J L Ü I L I
P A H V V S Y Q K K U K T P L E L O A D
W L L O U I S K G I H M I I E T A R O R
I K F A H E P S I V U U T N B T L U R A
N E L K A N W R F M J U L K O R I U U J
K P W E Q S E F M R R R U S T U S M U L
W P W N P D I X Z I M I K I U U T V M I
K Õ Y I U W N L O U S D I K B M E F B P
Y R D G P G Y Q G N F N T O A L T T H W
F Y N H F K D A G E F Ä L R W M U R U M
Q Ä X E T M E F E R E B U R I H B I A E
M Y Y U F F R K X L A P M U L R A J Y S
C C V Z Z R Ö F E M R Y D S I Q J G K I
W W F R P Ö O H E L I R U U M Q N A S K
M C U X K O K W R Z Q R J M N W B Q J R
Köök lebotuba piljardituba mänguderiiul esik
tualettruum peeglisaal õppeklass multikultituba bändiruum
stuudioruum pinksikorrus külalistetuba laoruum lava
heliruum