Leia Andrus Kivirähki teosed.

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L O T T E R E I S L Õ U N A M A A L E U
S I R L I S I I M J A S A L A D U S E D
J C D T X Q N L Z E J F A M R A P N T D
R K E J J G W V T F A U H K M J Q W W Z
L R D D O Q C S S Z J C B A I S D R C P
N P N S L O V F Y P S H B E P A Z B K A
L H P E Z K M A J C Z X G L P A I X K A
P P V E P N O C J B T R X K A J C S O T
H T T U I I K G G F B G G I P R A W N L
D Z F V D R G D T X C L Q R E A O K N R
D Z S J M T C S C G J P K J H K W M A J
B Z K A K A J A K E V A D A E S O P M A
K X Q S K U Q P N R X T S K R O Q H U Q
L I M P A J A M E R E R Ö Ö V L I D S N
U P T O N T J A F A C E B O O K F V I B
U B U T I L D A J A T O L M U I N G E L
S I B U L A D J A Š O K O L A A D Z Z I
W S U U R T Õ L L S Q U B I P R O L C G
I Q C A L A L T L O C C P I J W B S O T
T H W S V K Q Z T U U X L T K V R C Q Q
sirlisiimjasaladused tontjafacebook kaelkirjak lottereislõunamaale kakajakevad
sibuladjašokolaad limpajamereröövlid tildajatolmuingel oskarjaasjad rehepapp
suurtõll konnamusi