Rudarstvo

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D E P O N I J A B U Š O T I N A N E
K D U E K A M E N O L O M A I T U T
R U T T F T Y A Z R L R S N E R G A
I Q X Š J J U E W R L D I E M O P Ž
S S C I Q A N N I V Y R R J J P O A
T K A Ž H Y L K M C D C O I Q S K M
A I Y E O X N O L T T J V T T N M R
L N B L D H G L V E C X I S B A I E
E D A L N Q M I N I R A N J E R N S
J U G D I R K O S I N A A M X T E U
N R E E K S P L O A T A C I J A R R
A A R M E I R O T K O P C P Y G A S
P M Z P T F O U M T N Z G L H X L W
O A D E O P Q N D T E O H Y L Y V U
K J N R F I S T R A Ž I V A N J E X
sirovina jalovina bager resurs eksploatacija
mineral ruda kopanje rudnik miniranje
transport jama okno hodnik deponija
ležište istraživanje kop etaža kosina
bušotina otkop kamenolom stijena kristal
demper priprema