Poavljanje nastavnih sadržaja drugog polugodišta 4.razreda

Share

Instructions | Edit | Answer Key

O O C V J E T N I C A V K R C Z E V A S
Y T Z M Q N E U K R A D I A B K R I Ž Z
O K M O U B E Y W M X E Y P L Y E X C P
W P I J G E Q B S V Y G A O A N E I R W
U R J S N Č D A O E V O I S G D J J B U
I I A I X O M A G L V N J T O I N L O M
J R S J H L F U L I Z P P O S Y E E Ž W
N O M E U P Q S V K E Ž K L L Z R T J B
D D U J L R H K Q I S K A I O D E I E E
O A K X S D S R T T P C J L V B J D Z P
P E A B O A U S C J B R A L M B V O A C
S E L H P N S N Z E A O A Q I A O R P S
O J L S E I I U S D C J G V D B P A O J
G N J V N L P Ć Y A Z V A A I C E O V I
N I V I H S O E F N A B M D U L A N I B
A T E J J A B U K A T E P E Z R A I J U
D O Č E A M G S L U Š A N J E I U V E E
K V E T N O F Z D S D Z Y T D Z A P D N
S I R E I T D P B P R M B H U R K V I O
F Ž A L S L M X E Č O V J E K D Y L E M
SVIJET ČOVJEK BILJKE ŽIVOTINJE NEBO
BOG ADAM EVA JABUKA ZMIJA
NEPOSLUH SKLAD PRIRODA PRAVILA BOŽJEZAPOVIJEDI
DANGOSPODNJI NEUBIJ NEUKRADI LAŽ POVJERENJE
SLUŠANJE RODITELJI SAVEZ MOJSIJE PLOČE
SINAJ VELIKITJEDAN VEČERA NOGE APOSTOLI
KRUH VINO BLAGOSLOV IZDAJA PETAK
MUKA KRIŽ ISUS MASLINA CVJETNICA
CRKVA USKRSNUĆE