VOĆE I POVRĆE

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H C M N R C J J V H F D B J I
K X J O B B Q C P M R G V A D
R J A G O D A G Q U D S U R Z
U N W X G G D N V U F B X S P
Š Z K O R Q V Z A G J O V J B
K U K G M G G E X D R U F E A
A P A P R I K A G R O Ž Đ E N
Y W G K R A S T A V A C K N A
G E G X H A J M Q L V C T W N
X Z W Q S R L U B E N I C A A
Š L J I V A J A B U K A P Q F
C Z H Y Q W N A G W G L B P A
K R U M P I R M G D J S R G Q
F W U M F Z L U K W G M T D V
P O R I L U K U Y H Q S W P O
banana jabuka lubenica kruška krastavac
krumpir paprika luk poriluk šljiva
grožđe jagoda