Mga Sagisag ng Pilipinas

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F T A T I U G A P M A S O E R Y I L F N
L D V U M T U R C J Y A X K F V Q P X S
J U N T D U V H D L Y E O O J B N G E I
N V P F R F O I J I Z Y D B O X K N W N
S D I A B B Z M W W S H F U F V A N M R
A H K Y N Q F U C U V G U K S U L O V A
I A A L H G V A G Y Y O U Y F S A X Q C
G J C W O C H Y R O B H M A L J B B J L
H Y S O Q I H I N T R F Y H R R A Q O G
J S F D U P C I N H F D V A W L W S Y S
Y T V W P K T K S I N G K B X I Z P F K
I A B R W L P R A D R D A V A T U V J Z
O W G O J K A Q F N Q A B H J D D H V H
B U P G R O S R O L W A N I W X M L U E
A T A H N B P B P X N S D G O V T P Y O
N D I K W A I N D G H O K Z U A E Z H I
A X C B T R M F U W U O S J Y J G C P H
H H R R A H Z S A H T A L Y B K D V F M
A I N H R I K X H M H P Q D W K T H Q K
W J O S E R I Z A L P X C C Q T A S D S
JOSERIZAL SAMPAGUITA LUPANGHINIRANG ARNIS HARIBON
BANGUS MANGGA KALABAW BAHAYKUBO ANAHAW