7. klass matemaaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R L L Y U J B P F M I Q D B F Q Y Z N E
J I T W N G W O Ü A R D V P B E V B S F
P N R P O R U J K S V U L Õ H P W R C O
I E Ö F O A Z A S T D V R T R R H O Z P
N A Ö S I A A T L E Q R M Ä Y R Z G O A
N A P U S F J D I N L A S H I E A F H W
N R K L T I A H I P Y L E T U R S N T M
R V Ü U K K D X G Y M A K A V E B X D W
R Õ L D N C N H E A R A T V B B T F H N
Q R I S U W E N A T Q N O A C G N O N Y
A R K D F E T A L L U O R L X U E B E T
P A O E R I S M V X W I D D T W S P N A
P N M S A Z A S I K R S I I L X T I G L
R D N O A O F I P X Ä T A S D T O O U A
O T R B E S V R F O Ä A G I S E R U T M
M A R B N N H P D T M R R A O M P O F U
I I Z T I C P T Y Q A U A B O D P Y A U
L A X B L K M S X A S K M F F W E G Z R
L B X B G G I Ü S G O J M P Z Z U Z R I
W N G R W J V P U S Z I E L L J Q T L L
üksliige ruumala ratsionaalarvud osamäär promill
protsent võrrand lineaarfunktsioon tähtavaldis sektordiagramm
sulud lineaarvõrrand aste graafik rööpkülik
püstprisma astendaja