Matemaatika mõisted

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y A L A D N I P S I Ä T H Z Y U F L F H
K E P R I P P S E O H U F W S Q E N P E
T Y D W D N O V B H L V X A J N Y D F E
Z N C O V T G W K K J J K F I W W Q F E
M X J I Y F V E N Y D U P L K I S E F X
Y O K U S M L U H E H I I A L S Q Ü U L
I M O P U W R U J A N R S F B H K G A D
W O H A T K C L T N T T U N F S K T E N
Q U S G W L Ü P A E E P V R L Ü K J A Q
U Z C U N K Ö L E N Ü G Ö I L F L S D X
G L N O S Ö A M D S R Ö I G X Ü N U K O
H K E I R O M A T Q P G P S K K K I T G
F V H T T Ü M P N K E I P S L W Q Y H L
B Ä S U S I R F Ü I N Z A I J P V A Y N
L Ü S G N I C L Y D O T H T S F E W T D
P G L E S G I H A D S T W S T W C L L W
G E P M Y K E L A A I O D H V S P N I F
T G A A B A A I V Y D D I P R O M I L L
H K O G L F W R I B M O R R G Q C A J E
K F M V K Ü L G P I N N A L A O T U S Z
promill rööpkülik hulknurk vastasküljed lähisküljed
romb külgpindala täispindala püströöptahukas üksliige
astendamine telgsümmeetriline püstprisma pinnalaotus külgpinnalaotus