Matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P U G N P W Y P R I Y Q H G Y P K L F X
X F M D A T E T S V Õ R R A N D W W Y K
L P M S H Z T I C N X Q H P J J A N V O
Q G A Y N F R I I X P Y F Z L V U E D R
U N R N K D I R B M U N E V Ü T I E B R
M M G B I S H C T N J E H N L Q M W B U
H E A J L Y C T D V U T F K C T M T O T
L N I E Ü I L A L A M U U R S M W L T A
L I D S K Ü K S L I I G E A L U G V U M
I M R R P E Q T W I P Q U P J G T S A I
M A O G Ö K U I T Q I V F M W H W R T N
O G T V Ö E W F H A R K C G T T K K Q E
R A K J R D L A J A B M O R H Z B S B P
P J E N O O I S T K N U F R A A E N I L
I A S T E N D A M I N E D N B K E P Y C
N Q K D U V R A L A A N O I S T A R L U
D R O U A Y W D I Q A E B V K B O E N W
A N S U O P X H A O L V X B Y Z Q L F M
L O Y S K R U N K L U H U G F Q J S S R
A Q A X C W S J Y L V Q S J Q H S K H Q
lineaarfunktsioon hulknurk rööpkülik romb üksliige
astendamine ratsionaalarvud arvuastmed promill tüvenumbrid
sektordiagramm võrrand korrutamine jagamine pindala
ruumala