Matemaatiks 7kl

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C G F W R W G V F S Q L D V G K U E I Y B E P P Q
P Y D I S N J L A R Z X N N W H R R J P R E N R Z
K Q H I Y M U R R Y B J U J U G F C Z X K N W S T
T I X P D S I L K D K E W E O Y V S J V F I H A K
B G W X Y F R S J K Q J L R M T W T F T G M P K I
R A T S I O N A A L A R V U D J J L M S D A B U I
X S H H Z G Y T Z E H K H U L K N U R K V D Z H T
C P W L Y F E F D W E M T H J P R O T S E N T A K
N N Z Z B R D X B B F E Y F E R I S K J M E E T A
J T O X S Y Z T P Z W H E D V C K A I N M T N P X
H Q F J D G C N B F Y O W Q L F Q L L Y A S I Ö Z
U U T D X R I Q G T Y S X B P R E X Ü V R A L Ö Z
Z J F K J L X G F I A G J V L E U I K E G G E R N
N Y L K N Y Y R J Q U J P R Õ R Z T P O I Q D T O
P M I F P R O M I L L U Y G E R K J Ö R D L R S O
O F G T X H J O B C F C O J C Õ R I Ö F R F Õ Ü I
Q W H S I Q D Y W Q W B M Q P V Y A R H O K V P S
N M O O B N J P T N R C G Z Q K F M N L T D D F T
J R N C X P E Z H C N M S M S S G T D D K Y R E K
D Y O L I N E A A R F U N K T S I O O N E E Ö N N
Q I T C M N D I J Ü K S L I I K E M E D S T Ö A U
B H Q Z X V H M K L T B I C B O V Q T Y Y R P D F
A J C C O V T F J P Ü S T P R I S M A K B C X I Y
R Q I O L L V D H J I A K N J R Q Z E R L X I D F
D W V B D B N B T Q M G U A K E L P X S V T O H M
lineaarfunktsioon astendamine rööpkülik hulknurk võrrand
võrre püstprisma promill protsent ratsionaalarvud
üksliikemed pöördvõrdeline püströöptahukas funktsioon sektordigramm