Matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L I N E A A R F U N K T S I O O N Y L V
N Y Q G U C I S O I T P L S K T Q J H C
Ü K S L I I G E N W H T C P J P B O X T
P L D S G Z O N M Y B U V Y P J X Q A T
Ü M R K O O N D A M I N E A S U L Q U I
S Q B H K U U L Y C Y I R U U M A L A P
T U N G H Ü U S K M R S K D I I B J G U
P I S Y F S L Y V V Õ R D E T E G U R N
R C G P N V T G S Y G Y M P T Q Z T G U
I Z Q U O V D T T N P K G L G Y V K Q R
S N R D Z I M J E A M U R D J O O N H K
M K G K N V J W K O H K P G K E X N T R
A E Y V X Q I R E E P K N J Z N B B H R
X D H U L K N U R K P Õ H I T A H K O N
Q A Y A W R M B H G H Y N C V G X G I P
C U U L F I V V R I N G J O O N M J Q M
G R A A F I K J B U X W P H T B T Q U A
Y V V H G G D C T N D I A M E E T E R C
L I N E A A R L I I G E K O P K L G Y G
Z K I I S V K X E O N W Y V U V V T V I
võrdetegur ringjoon diameeter alusnurk tipunurk
graafik lineaarfunktsioon püstprisma külgtahk põhitahk
ruumala koondamine hulknurk lineaarliige murdjoon
üksliige