Matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H W Y M F Q J E E S H P Z X P Y P L M N
X R C R L X A V S R F Y X C M F J P L B
I L U C T L A K O B T E N N U B E Õ I I
S A B I K T E K O E O G J H F L X H N Z
I Y V R I F U G R O R H J G D S C I E Q
G N D X U K C L I U T L Z H G V H T A B
K H I H J R Z J H I N C V R A O D A A Y
W P V L P U R I R A L U S N U R K H R O
J W P A B U Q E P U R R P Q O Q I K F K
S F Y Y V M R P T I G Y A I X U D D U K
B Y A E L A N F N E K E D A T X E R N O
H K T V N L Ü G Y K E H T Z E H Q D K O
O X W I L A J K D H I M A E R N N L T N
L U M W E O O L S Z X F A T D P I U S D
J T A L O P D G C L Q R A I G R Y L I A
A O X N P Ü S T P R I S M A D L Õ O O M
B Q F B C T O K P M O I J A R P Ü V O I
H U L K N U R K T O J H G Z N G U K N N
M U R D J O O N G H O D O E E G Z Q K E
O R T L I G I Z S X X R F Y I I Y J N T
võrdetegur ringjoon diameeter alusnurk tipunurk
graafik lineaarfunktsioon püstprisma külgtahk põhitahk
ruumala koondamine hulknurk lineaarliige murdjoon
üksliige