Matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M F T L I N E A A R F U N K T S I O O N
U J Q F X M K J V W G M S D R O Y N T T
R V H V V J I Y V G S L W P Y I R X Y A
D Z P K G E N I M A D N O O K C Z K U R
J N Z P R I Z G Z R N R F R G S V Ü P U
O F K G X U R L B M U L T B L V X L Õ U
O E F F S A N B Z V M G T Y S L A G H M
N C G X A Q M U E F X J E B M L Y T I A
D E B F E B G S P G U E U T U E D A T L
A M I H X F H K I I I W G S E I T H A A
J K X K G T U A M R T I N I A D M K H X
G O O S E U L T S F P U L M I X R U K Y
H N M W J Q K R A Q R T E R Y L Z Õ I X
H A E Y O S N I I K K E S U A K S O V R
M E H S Q I U N S U T T V Ü W A J K B L
X B X Z O P R G B E S D I Y P X E Z Ü D
C B C B G E K J R F H H D N L P J N K E
J B Z F J U H O U P G D K G D W O H I E
G W R G B V X O X T T U C B Z P Q D J L
H J H H K L X N Y B K H Y Y U E Y D U D
võrdetegur ringjoon diameeter alusnurk tipunurk
graafik lineaarfunktsioon püstprisma külgtahk põhitahk
ruumala koondamine hulknurk lineaarliige murdjoon
üksliige