Matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P L A D Q J E O V Z Y H K C T W A X K U
Y F J A H V C L M K X E W Y I V H O V W
Z J G L B V V Q E U H U Q S L T N N R P
W J R A K I D Q L C G A Z R B E A O U U
B T A M A S A M S I R P T S Ü P K O G L
B Z A U N D K N J N U K L I H M F J E I
X T F U Q C E O V W R R V K H V A D T N
A N I R Q C K O E B R U X R V Õ O R E E
W K K Z V C I J R D F N A U U W P U D A
P V I K E E I G S U A K H N C K P M R A
K E K A L U S N U R K L U U Y Y Q Y Õ R
Ü Y V Q R Z F I P O K U L P B Y M E V L
L I R U Y K X R D W Y H J I Y P Y F D I
G A L I N E A A R F U N K T S I O O N I
T L M U I N V H M A E G I I L S K Ü T G
A K W L Z B D C Q D H C G Y X M N M M E
H E U R Y Y R Q G E N I M A D N O O K B
K J N Y W R E T E E M A I D J N I O Q D
Z V G X C M G D W X Q K B P E G Q E S X
A A T U I J I J K V H Y Q V O G D W K S
võrdetegur ringjoon diameeter alusnurk tipunurk
graafik lineaarfunktsioon püstprisma külgtahk põhitahk
ruumala koondamine hulknurk lineaarliige murdjoon
üksliige